Spotkania informacyjne

Spotkania informacyjne:

 • Fundusze sołeckie,
 • Animacja partnerstw lokalnych ? zapraszanie lokalnych ekspertów, samorząd, wsparcie przy powoływaniu Rad DPP,
 • Źródła finansowania NGO,
 • Obowiązki formalno-prawne organizacji,
 • Obowiązki sprawozdawcze,
 • Prawidłowe funkcjonowanie organizacji w tym: zatrudnienie, zwalnianie i formy zatrudnienia w organizacji, prawo pracy, BHP, ppoż etc., obowiązki wobec ZUS,
 • Pojęcie Inicjatywy lokalnej,
 • Zasady pracy z wolontariuszem, jak zatrzymać i sprawnie współpracować z wolontariuszami, umowy wolontariackie,
 • Biuletynu Informacji Publicznej dla organizacji,
 • Ustawy o dostępie do informacji publicznej,
 • Propozycje zmian przepisów prawa (Dobre Prawo dla NGO),
 • Zasady powoływania i funkcjonowania Lokalnych, Powiatowych Rad Działalności Pożytku Publicznego,
 • Rocznego/wieloletniego programu współpracy,
 • Lokalnej strategii rozwoju i miejsce w niej organizacji,
 • Gminnej Strategii rozwiązywania problemów społecznych i roli organizacji przy jej tworzeniu,
 • Współpracy zagranicznej organizacji (korzyści współpracy, różnice kulturowe itp.).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *