Sprawozdania Organizacji Pozarządowych

Szanowni Państwo,
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, każda organizacja pozarządowa bez względu na wysokość obrotów, w tym również zerowych,ma obowiązek sporządzenia sprawozdania finansowego do 31 marca. Na tej podstawie sporządza CIT 8 i składa go do 31 marca w Urzędzie Skarbowym. Od bieżącego roku na dzień dzisiejszy obowiązują przepisy utrzymujące ten termin, chociaż przygotowywana jest zmiana w tym zakresie. Dopóki nie ma zmiany w przepisach, bazujemy na tym, co obowiązuje na dzisiaj.
Od bieżącego roku wszystkie dokumenty sprawozdawcze składamy wyłącznie w formie elektronicznej.
CIT 8 składamy za pomocą podpisu kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Uwaga, jeżeli organizacja nie posiada takiego podpisu, może upełnomocnić kogoś, kto taki podpis posiada.
Kwestią drugą jest sporządzenie sprawozdania finansowego ( bilans, rachunek zysków i strat, informacje uzupełniające i dodatkowe).
To sprawozdanie musi być również przygotowane w formie elektronicznej i podpisane przez cały Zarząd do 31.03. ( to można przez e-PUAP).
Po zatwierdzeniu sprawozdań przez organ statutowy upoważniony do tego ( Walne Zebranie) w terminie sześciu miesięcy od zakończenia roku obrotowego, najczęściej do 30 czerwca ,należy go maksymalnie w 10 dni od dnia zatwierdzenia złożyć wraz z uchwałą zatwierdzającą do US. Te dokumenty można złożyć bezpłatnie przez e-PUAP.
Przypominamy warunek : każdy z członków Zarządu musi mieć zatwierdzony Profil Zaufany.
Pod poniższym linkiem znajdziecie Państwo wszystkie niezbędne informacje dotyczące Profilu Zaufanego: https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany
 
I tak przygotowane organizacje mają możliwość spokojnie zakończyć rok 2018.
W razie potrzeby zachęcamy do kontaktu e-mail : interclub.femina@interia.pl
Powodzenia

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *