Szkolenia na europejskiego trenera

Razem na europejskim pokładzie – czyli mobilizowanie młodych liderów do dyskusji na temat perspektywy poszerzania Unii Europejskiej o kraje Bałkanów Zachodnich (Get on board! Mobilizing young leaders to support the EU enlargement process towards the Western Balkans).

Celem projektu jest przeprowadzenie szkoleń wśród młodych liderów społecznych i politycznych, których zainteresowania skupiają na podnoszeniu świadomości na temat możliwości poszerzania Unii Europejskiej o kraje Bałkanów Zachodnich. Projekt jest adresowany do osób w wieku 18-26 lat i zakłada działania na dwóch obszarach:

  1. stworzenie i rozwój platformy e-learningowej www.prince27plus.eu w celu dostarczania materiałów, w tym testów wiedzy poświęconych tematyce związanej z perspektywą poszerzenia UE o Bałkany Zachodnie. Platforma złożona jest z dwóch części: pierwsza ogólnie dostępna i druga (ohasłowana) umożliwiająca osobom, które poprawnie rozwiązały testy w części pierwszej, dostęp do scenariusza gry symulacyjnej oraz szkolenie dla trenerów online. Po prawidłowym rozwiązaniu części drugiej, użytkownik otrzymuje pytanie, czy jako trener chciałby szkolić innych i jeśli wyrazi zainteresowanie, otrzymuje certyfikat uprawniający go do prowadzenia szkoleń na terenie całej Polski.
  2. wykorzystaniu gier symulacyjnych jako narzędzia służącego do podnoszenia świadomości na temat poszerzenia UE o kraje zachodnio-bałkańskie

Elementy składowe projektu Razem na europejskim pokładzie – czyli mobilizowanie młodych liderów do dyskusji na temat perspektyw poszerzania Unii Europejskiej o kraje Bałkanów Zachodnich

  • 3-dniowe warsztaty dla młodych liderów politycznych i społecznych z Polski i krajów zachodnio-bałkańskich, które odbędą się w dniach 14-16 września 2012 r. w Warszawie. Pierwszego dnia uczestnicy spotkania zostaną zaproszeni do dyskusji z poświęconej perspektywom rozszerzania Unii w kierunku Bałkanów Zachodnich. Drugiego dnia odbędzie się gra symulacyjna, podczas której młodzi liderzy pod okiem wykwalifikowanego trenera będą ćwiczyć role członków Komisji Europejskiej oraz przedstawicieli krajów bałkańskich posiadających już status kandydata albo się o niego ubiegających. Symulacja odbędzie się w języku angielskim. Trzeci dzień poświęcony zostanie na szkolenie trenerskie dla młodych liderów, którzy dzięki udziałowi w 3-dniowych warsztatach staną się multiplikatorami projektu i będą mogli w parach przeprowadzać gry symulacyjne. Każdy z uczestników otrzyma certyfikat trenera uprawniający do samodzielnego prowadzenia warsztatów i szkolenia innych. Organizatorzy warsztatów pokrywają koszty przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia.
    Trwa rekrutacja uczestników. Formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie dostępny jest na stronie http://www.schuman.pl/na-europejskim-pokladzie-opis-projektu . Zgłoszenia należy przesyłać drogą mailową pod adres: i.krajewska@schuman.pl do 20 sierpnia.
  • Organizacja sześciu jednodniowych gier symulacyjnych w na terenie Polski i krajów Bałkanów Zachodnich, opartych na scenariuszu przygotowanym przez organizatorów projektu. Symulacje zostaną przeprowadzone przez trenerów, którzy wzięli udział w 3-dniowych warsztatach we wrześniu w Warszawie. Gry symulacyjne mogą odbywać się w gminach, szkołach, organizacjach pozarządowych itp.

Źródło:   http://www.schuman.pl/na-europejskim-pokladzie-opis-projektu

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *