Usługi Lokalnego Inkubatora NGO w Zgorzelcu

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych we współpracy z Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych TRATWA  realizują projekt  ?Tworzenie Lokalnych Inkubatorów NGO w ramach Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego? .  Głównym założeniem projektu jest zwiększenie potencjału III sektora, aktywizacji społeczeństwa na rzecz partycypacji obywatelskiej oraz współpracy międzysektorowej w województwie dolnośląskim. W tym celu zostało utworzonych 16 Lokalnych Inkubatorów NGO, które znajdują się w Miliczu, Wałbrzychu, Jeleniej Górze, Legnicy, Lubinie, Zgorzelcu, Głogowie, Żmigrodzie, Lubaniu, Kłodzku, Bolesławcu, Górze, Ząbkowicach, Wołowie, Oleśnicy i Oławie.

Dla organizacji pozarządowych z powiatu zgorzeleckiego Lokalny Inkubator NGO w Zgorzelcu, z siedzibą przy ul. Warszawskiej 1/211, udostępnia swoje pomieszczenia oraz zapewnia wsparcie techniczne przez 5 dni w tygodniu w godzinach pracy Inkubatora (vide: http://interclubfemina.pl/godziny-otwarcia/#more-173)  lub w uzgodnionym wcześniej z pracownikami terminie.

Lokalny Inkubator NGO w Zgorzelcu działaniem swym obejmuje prowadzenie doradztwa i konsultacji dla ngo?sów i aktywnych obywateli z zakresu:

  • Aspektów formalno ? prawnych funkcjonowania organizacji pozarządowych;
  • Przygotowania projektów do konkursów krajowych i zagranicznych;
  • Pozyskiwania środków;
  • Informowania o dostępnych szkoleniach;
  • Zarządzania finansowego w organizacji: formułowanie budżetów, rozliczanie dotacji, prowadzenie działalności odpłatnej i gospodarczej;
  • Zarządzania organizacją i zarządzanie zasobami ludzkimi;

oraz

  • Zakładania organizacji;
  • Obowiązków rejestracyjnych i wypełniania formularzy;
  • Tworzenia statutu;
  • Współpracy między i wewnątrzsektorowej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *