Warsztaty o kulturze romskiej

Dom Spotkań im. Angelusa Silesiusa oraz Stowarzyszenie Asystentów Edukacji Romskiej w Polsce zapraszają nauczycieli, urzędników, pracowników PCPR-ów, OPS-ów oraz pracowników organizacji pozarządowych na warsztaty dotyczące kultury romskiej z elementami warsztatu antydyskryminacyjnego oraz warsztatu kompetencji międzykulturowych.

CELEM warsztatów jest przygotowanie osób w nich uczestniczących do pracy w środowisku różnorodnym kulturowo uwzględniając specyfikę kultury romskiej. Uczestnicy i uczestniczki warsztatów po ich zakończeniu zdobędą wiedzę na temat stereotypizacji, uprzedzeń i mechanizmu dyskryminacji, rozwiną swoją wrażliwość kulturową i nauczą się przezwyciężać bariery w kontaktach z inną kulturą, poznają elementy kultury romskiej istotne dla budowania efektywnych relacji z tą społecznością.

Zaproszenie dotyczy udziału w 16-godzinnych zajęciach (2 CAŁE dni) prowadzonych metodami edukacji pozaformalnej opartej na doświadczeniu. Warsztaty składają się z dwóch głównych bloków: pierwszy z nich poświęcony jest osobistej refleksji nt. stereotypów i uprzedzeń występujących w miejscu pracy i społeczeństwie oraz zdobyciu wiedzy na temat mechanizmów dyskryminacji. Drugi oparty jest na wiedzy o historii Romów, ich kulturze i wynikających z niej wartościach istotnych w pracy z przedstawicielami mniejszości romskiej.

Warsztaty poprowadzą doświadczeni trenerzy Domu Spotkań im. Angelusa Silesiusa.

UDZIAŁ W WARSZTATACH JEST BEZPŁATNY. Organizatorzy zapewniają wyżywienie i zakwaterowanie ( w przypadku warsztatów w Wrocławiu) oraz materiały szkoleniowe.

WARSZTATY są częścią dużego projektu „Uczę się, poznaję ? zmieniam! Syklakiraw pes, prynćkiraw ? paruwaw! ? Wielopoziomowe działania edukacyjne na rzecz społeczności romskiej z terenu Dolnego Śląska” , którego głównym celem jest wzrost poziomu edukacji i integracji społecznej członków społeczności romskiej na Dolnym Śląsku. Projekt realizowany jest przez Dom Spotkań im. Angelusa Silesiusa (zaś. nr 90/2003 wpisu do rejestru szkół i placówek niepublicznych UM Wrocławia) oraz Stowarzyszeniem Asystentów Edukacji Romskiej w Polsce w latach 2011-2013 a finansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Źródło oraz więcej informacji:

http://www.romowie.edu.pl/component/content/article/47-ogoszenia/201-warsztaty-o-kulturze-romskiej-luty-2013-

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *