Warsztaty/Szkolenia

Warsztaty\Szkolenia:

  • Fundraisingu ? pozyskiwanie środków na działalność organizacji ? środki krajowe i zagraniczne, dopasowanie danej oferty do potrzeb indywidualnych klientów;
  • Zarządzania organizacją ? planowanie działań organizacji, budowanie zespołu oraz zarządzanie finansami;
  • Finansów w organizacji – aspekty prawne i księgowe funkcjonowania organizacji w tym: nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zasady i formy sporządzania sprawozdań, podstawy prawne prowadzenie księgowości, obowiązki sprawozdawcze, działalność odpłatna statutowa i gospodarcza;
  • Wolontariatu w organizacji ? współpraca z wolontariuszem, rodzaje wolontariatu, motywowanie wolontariuszy, rekrutacja wolontariuszy, sposoby nagradzania wolontariusza, rozwiazywanie sytuacji problemowych;
  • Działań strażniczych – aspekty formalno-prawne realizacji działań strażniczych, ustawa o dostępie do informacji publicznej, metody angażowania społeczeństwa lokalnego i prowadzenia debat, prowadzenie monitoringu administracji publicznej, sposoby udostępniania informacji publicznej;
  • Zakładania organizacji –  omówienie różnic między stowarzyszeniem i fundacją, przygotowywanie statutu organizacji i dokumentów rejestracyjnych, organizacja kadry zarządzającej, podstawowe zasad funkcjonowania organizacji, sfery działalności pożytku publicznego;
  • Inne (tematy wynikające z zapotrzebowania organizacji pozarządowych).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *