Współpraca młodzieżowa z państwami niesąsiadującymi z UE

Współpraca młodzieżowa z państwami niesąsiadującymi z UE. Wnioski o dofinansowanie projektów w ramach naboru w Działaniu 3.2 Młodzi w świecie: Współpraca z państwami niesąsiadującymi z Unią Europejską w Programie Młodzież w Działaniu. Celem naboru wniosków jest wspieranie projektów promujących współpracę na rzecz młodzieży między państwami uczestniczącymi w Programie Młodzież w Działaniu i państwami partnerskimi niesąsiadującymi z Unią Europejską (państwami, które podpisały z Unią Europejską porozumienie w sprawie młodzieży). Nabór otwarty jest dla organizacji działających na rzecz młodzieży, które są zainteresowane prowadzeniem projektów promujących współpracę w tej dziedzinie z udziałem liderów młodzieżowych i osób pracujących z młodzieżą, jak również samej młodzieży i innych podmiotów zaangażowanych w organizacje i struktury młodzieżowe. Wnioski o dotację muszą być sporządzone w jednym z języków urzędowych UE i przesłane najpóźniej do 15 maja 2012 roku.

Szczegóły oraz źródło wiadomości: http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/761827.html.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *