Współpraca z Partnerami Społeczno-Gospodarczymi

W czwartek (12.07.2012) przedstawiciele Forum Partnerów Społeczno ? Gospodarczych spotkali się z dr Jerzym Tutajem, Członkiem Zarządu Województwa Dolnośląskiego oraz dr Maciejem Zatheyem, Dyrektorem Departamentu Rozwoju Regionalnego w Urzędzie Marszałkowskim we Wrocławiu.

Spotkanie było głównie poświęcone współpracy nad aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do roku 2020 oraz włączeniu Partnerów Społeczno-Gospodarczych w przygotowania do nowego okresu programowania funduszy UE na lata 2014-2020. Dr Jerzy Tutaj zadeklarował gotowość i chęć współpracy z Partnerami Społeczno-Gospodarczymi z Dolnego Śląska. Zaprosił przedstawicieli partnerów do udziału w debatach publicznych w regionie, poświęconych aktualizacji Strategii. Spotkania będą organizowane od września br. w największych aglomeracjach Dolnego Śląska. Dr Maciej Zathey omówił, jak przebiegają obecnie prace nad aktualizacją Strategii. Na potrzeby aktualizacji SRWD na lata 2014-2020 uchwałą Zarządu Województwa Dolnośląskiego region Dolnego Śląska został podzielony na trzy subregiony: wrocławski, legnicko- głogowski i sudecki. Zadaniem każdego z forum dyskusyjnego jest wspólne wypracowanie wniosków w obrębie całego subregionu.  Zwrócił uwagę, aby Partnerzy Społeczno-Gospodarczy przedstawiali swoje uwagi merytoryczne lub propozycje do założeń Strategii, najlepiej w formie pisemnej.

Marcin Kowalski, pełnomocnik regionalny Zarządu Polskiej Izby Firm Szkoleniowych zaproponował cykliczne spotkania robocze poświęcone przygotowaniom do nowej perspektywy finansowej na lata 2014 -2020. Podkreślił, że w dokumencie ?The partnership principle in the implementation of the Common Strategic Framework Funds ? elements of European Code of Conduct on Partnership? (SWD (2012) 106 final), Komisja Europejska wyraża potrzebę włączenia partnerów na bardzo wczesnym etapie programowania wsparcia, w szczególności opracowywania założeń merytorycznych. Natomiast Irena Nowak, Wiceprzewodnicząca Związku Pracodawców Dolnego Śląska zwróciła uwagę, że Partnerzy Społeczno ? Gospodarczy dysponują dużym potencjałem i doświadczeniem w zakresie realizacji projektów unijnych oraz konsultacji społecznych w regionie.

Przedstawiciele Forum Partnerów Społeczno-Gospodarczych zaproponowali przygotowanie założeń współpracy w zakresie konsultacji społecznych i pogłębionej dyskusji merytorycznej w regionie nad przygotowaniami do nowej perspektywy finansowej 2014-2020.  Na spotkaniu padła wstępna propozycja zorganizowania jesienią cyklu spotkań eksperckich, które będą odpowiadać za poszczególne strategiczne obszary (np. wspieranie badań, rozwoju i innowacji, podnoszenie konkurencyjności MŚP, czy wykluczenie społeczne i walka z ubóstwem oraz kształcenie ustawiczne ).

Ustanowienie bardzo czytelnych zasad współpracy, wybór form współpracy i forów konsultacji oraz zbudowanie szczegółowego kalendarza w uzgodnieniu z Partnerami Społeczno-Gospodarczymi z regionu, będzie kluczowe dla faktycznej realizacji partnerstwa na Dolnym Śląsku.

Ze strony Forum Partnerów Społeczno ? Gospodarczych w spotkaniu uczestniczyli: Pani Irena Nowak Wiceprzewodnicząca Zarządu Związku Pracodawców Dolnego Śląska, Pani Iwona Wójcik, pełnomocnik Zarządu Związku Pracodawców Ochrony Zdrowia Dolnego Śląska, i Marcin Kowalski, pełnomocnik regionalny Zarządu Polskiej Izby Firm Szkoleniowych w Województwie Dolnośląskim.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *