Wypełnianie wniosku do PO KL

Szkolenie będzie poświęcone wypełnianiu wniosku do Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Szczególny nacisk położony będzie na aspekty związane ze zmianami, jakie na przełomie roku 2011/2012 pojawiły się w szeregu ważnych dokumentów odnoszących się do konstruowania wniosków: Instrukcji, Generatorze Wniosków Aplikacyjnych, Systemie Realizacji POKL.

Informacje organizacyjne:

Szkolenia będą się odbywać w godzinach: 10.00 ? 17.00. Wszystkie szkolenia prowadzone są nieodpłatnie, organizatorzy zapewniają materiały szkoleniowe, ciepły posiłek, gorące i zimne napoje, ciastka. Uczestnicy we własnym zakresie pokrywają koszty związane z ewentualnym noclegiem i dojazdem. W celu potwierdzenia swojego udziału w szkoleniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i wysłanie go do naszego biura faksem pod numer: 75 642 20 00 w. 40 lub na nasz adres mailowy: szkolenia_jeleniagora@roefs.pl .
Zapraszamy również do korzystania z bezpłatnych usług doradczych dotyczących m.in. dopracowania koncepcji projektowej czy konsultacji przygotowanego wniosku.
Dodatkowe informacje są udzielane pod numerem telefonu:  75 642 20 00

W szczególności preferowani będą (w kolejności poniżej) projektodawcy:
1)    podmioty, które nie korzystały jeszcze ze wsparcia ROEFS w roku 2010 i 2011;
2)    przedstawiciele organizacji pozarządowych, szkół, jednostek samorządu terytorialnego, z obszaru gmin wiejskich, miejsko-wiejskich oraz miast do 25 tys. Mieszkańców

Jak zgłosić się na szkolenie?

W celu potwierdzenia swojego udziału w szkoleniach prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i wysłanie go do naszego biura faksem pod numer: 75 642 20 00 w. 40 lub na nasz adres mailowy: szkolenia_jeleniagora@roefs.pl .

Liczba miejsc ograniczona.

Zgłoszenia przyjmowane są do 21 maja 2012r.

Zapraszamy również do korzystania z bezpłatnych usług doradczych dotyczących m.in. dopracowania koncepcji projektowej, konsultacji przygotowanego wniosku oraz kwestii dotyczących rozliczania projektów.

Wszelkich informacji na temat szkolenia udziela:
Agnieszka Mroczek ? Czetwertyńska oraz
Łukasz Pęcherczyk pod numerem tel. 075 642 20 00

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *