Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w projektach PO KL

Szkolenie będzie poświęcone omówieniu zasady równości szans kobiet i mężczyzn. Między innymi równościowemu podejściu do rekrutacji, zarządzania projektem.

Informacje organizacyjne:
Szkolenia będą się odbywać w godzinach: 10.00 ? 17.00. Wszystkie szkolenia prowadzone są nieodpłatnie, organizatorzy zapewniają materiały szkoleniowe, ciepły posiłek, gorące i zimne napoje, ciastka. Uczestnicy we własnym zakresie pokrywają koszty związane z ewentualnym noclegiem i dojazdem.

Jak zgłosić się na szkolenie?
W celu potwierdzenia swojego udziału w szkoleniach prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i wysłanie go do naszego biura faksem pod numer: 75 642 20 00 w. 40 lub na nasz adres mailowy: szkolenia_jeleniagora@roefs.pl .

Liczba miejsc ograniczona.

W szczególności preferowani będą (w kolejności poniżej) projektodawcy:
1)    podmioty, które nie korzystały jeszcze ze wsparcia ROEFS w roku 2010 i 2011;
2)  przedstawiciele organizacji pozarządowych, szkół, jednostek samorządu terytorialnego, z obszaru gmin wiejskich, miejsko-wiejskich oraz miast do 25 tys. Mieszkańców

Zgłoszenia będą przyjmowane do 21 maja!

Zapraszamy również do korzystania z bezpłatnych usług doradczych dotyczących m.in. dopracowania koncepcji projektowej, konsultacji przygotowanego wniosku oraz kwestii dotyczących rozliczania projektów.

Wszelkich informacji na temat szkolenia udziela:

Agnieszka Mroczek ? Czetwertyńska oraz
Łukasz Pęcherczyk pod numerem tel. 75 642 20 00

karta_zgłoszenia_gender_25.05

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *