Funkcje pieniądza

Pieniądz pełni dwie ważne funkcje: jako magazyn wartości i jako ogólny środek wymiany. Działa jako reprezentant bogactwa i może być używany jako środek transferu wartości z jednej strony na drugą. Magazynowanie wartości jest jego podstawową funkcją, dlatego jest niezbędnym narzędziem handlu i działalności gospodarczej. Druga rola pieniądza to aktywa, które kupujący może wydobyć w zamian […]